Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Wyniki badań Carmichaela, Hogana i Waltera

Za prawdziwością tego przypuszczenia przemawiają ponadto wyniki badań Carmichaela, Hogana i Waltera (1932). Badacze ci posłużyli się dwuznacznymi kształtami i przed wzrokową ekspozycją każdego z nich informowali osoby badane, do czego jest on podobny. Po ekspozycji wszystkich figur proszono o ich rysunkową reprodukcję. Reprodukcje były przedmiotem późniejszej analizy, przy czym zajęto się specjalnie tymi, które wykazywały wyraźne zniekształcenia w stosunku do figur oryginalnych. W każdej z dwu grup eksperymentalnych wypowiadano nazwy innych przedmiotów, tak że analiza porównawcza reprodukcji pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odegrały nazwy? Wnioskowanie było ułatwione dzięki istnieniu grupy kontrolnej, w badaniu której nie posługiwano się przy ekspozycji kształtów żadnymi określeniami słownymi.

Wyniki uzyskane przez autorów świadczą niewątpliwie o tym, że słowa określające niedokładnie przedmiot percepcji wpływają ukierunko- wująco na reprodukcję. Następuje upodobnienie do desygnatu słowa towarzyszącego uprzedniemu spostrzeżeniu. Analizując 905 reprodukcji, w których wystąpiły w stosunku do oryginału wyraźne deformacje, autorzy stwierdzili wpływ określeń słownych w 73 – 74% przypadków. Niektóre zniekształcenia były bardzo znaczne (patrz rys. 43).

Cytowani autorzy doszli do swych stwierdzeń w sytuacji, gdy słowa określające przedmiot spostrzeżenia formułowane były przez eksperymentatora. W przypadku, gdy osoba spostrzegająca sama zauważała podobieństwo percypowanych kształtów do znanych przedmiotów – jak to wykazali autorzy cytowani poprzednio – występowało również upodobnienie reprodukcji. Obserwowano je także wtedy, gdy osoba percypująca używała niewłaściwych określeń słownych (Nikiforowa, 1961). Tak więc wyniki referowanych badań można uznać pod tym względem za zbieżne 6. Zgodne są one również z wynikami badań prowadzonych przy użyciu innych metod i wskazujących na nieobojętne działanie słów towarzyszących percepcji. Stwierdzono także, że słowa wywierają podobny do omówionego wpływ i wtedy, gdy nie towarzyszą percepcji, a następują po niej w czasie reprodukcji (Hanawalt i Demarest, 1939).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.