Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

WYPADKI PRZY PRACY CZ. II

Przy ocenie zjawisk występują dwa rodzaje błędów: ludzie mogą nie dostrzegać ważnych sygnałów, mogą również zwracać uwagę na sygnały, które nie mają znaczenia. Zajmuje to czas, zwiększając ryzyko niebezpieczeństwa. Jeżeli odwrócę uwagę od A do B zbyt wcześnie, koncentracja uwagi na przedmiocie B odbywa się kosztem niedocenienia przedmiotu A. Jeśli zrobię to późno, uwaga zwrócona na A zmniejsza uwagę skierowaną na B. Sprawne działanie wymaga starannie utrzymywanej równowagi między korzystnymi a niekorzystnymi sposobami działania, albowiem nie osiąga się efektów bez ryzyka. Dla starszych ludzi wypływa stąd prosta zasada. Powinni unikać sytuacji zmieniających się zbyt szybko, a gdy mają wpływ na tok zdarzeń, np. przy kierowaniu samochodem, powinni zmniejszać szybkość, aby utrzymać ją w granicach odpowiadających ich możliwościom.

Liczba starszych kierowców wzrasta, a ludzie po sześćdziesiątce (tak, jak i młodzież do lat 25) częściej powodują wypadki drogowe, chociaż stanowią grupę mniej liczną i dobraną. Do najczęstszych błędów ludzi starszych można zaliczyć: cofanie się, nieprawidłowy przejazd przez skrzyżowanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, ignorowanie sygnału zatrzymania się. Słabszą sprawność starszych kierowców mogą wyjaśniać różnorodne procesy związane z wiekiem: osłabienie funkcji pereepcyjnych i motorycznych, słabsze widzenie, zwłaszcza w ciemności, i gorsza reakcja na jaskrawe światło, osłabiony słuch, ograniczenia uwagi i pamięci bezpośredniej (szczególnie w skomplikowanych sytuacjach, wymagających przerzutu uwagi, np. gdy ważna jest jednoczesna obserwacja w przód i w tył) oraz dłuższy czas reakcji. Ludzie starsi wolniej wracają do równowagi i wolniej również usuwają się z drogi przed jadącym pojazdem. W szybkim ruchu ulicznym „ciężar decyzji” sprawia, iż przyjmowanie informacji przekracza ich możliwości lub co najmniej zbliża się do ich granicy. Znaczne różnice indywidualne wskazują jednak na to, iż sam wiek nie jest wystarczającym wskaźnikiem sprawności kierowania samochodem: jednak zależność między wiekiem a sprawnością istnieje i zaznacza się wyraźniej, gdy starszy człowiek jest zmęczony, w stanie napięcia nerwowego, pod wpływem środków podniecających lub gdy jest niedotleniony. Zły techniczny stan pojazdu i niebezpieczne warunki jazdy pozwalają na ocenę granic sprawności kierowcy, wykazując braki nie ujawniające się w normalnych warunkach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.