Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

ZABAWA W OKRESIE SZKOLNYM CZ. II

W klasach III – IV charakter tematycznych zabaw dzieci zmienia się: zabawa staje się niekiedy środkiem organizacji pracy szkolnej dziecka. Nauka wymaga od niego często dużego napięcia. Nadanie jej charakteru zabawy pozwala dziecku na łatwiejsze przezwyciężenie trudności, na. zmniejszenie wysiłku woli. Zabawa odgrywa wtedy w stosunku- do nauki i szkolnych obowiązków dziecka rolę służebną. Bywa, że dzieci szkolne, nie przestając bawić się także indywidualnie, włączają element zabawy w proces odrabiania zadań domowych.

Na przykład uczeń Id. IIT, -wykonawszy dobrze, według własnej oceny, jakieś, zadanie, zezwalał sobie na wyjście na korytarz i na bieg z jednego końca korytarza w drugi tyle razy, ile wynosił stopień, jaki sam sobie postawił za odrobione zadanie (Wołokitina, 1955).

Wśród licznych rodzajów zabaw niemałą rolę w życiu dzieci w tym wieku odgrywają różne zajęcia i zabawy o charakterze manualnym, a wśród nich zabawy konstrukcyjne. Zabawy te doskonalą się i różnicują w tym okresie, przekształcając się pod wpływem zajęć prak- tyczno-technicznych i kółek zainteresowań w majsterkowanie techniczne, w szycie użytkowe itp.

Zabawy tematyczne wieku przedszkolnego nie tylko mają swój dalszy ciąg i przedłużenie w młodszym wieku szkolnym, ale są m.in. swoistym przygotowaniem do czynności, które od młodszego wieku szkolnego zaczynają odgrywać wielką rolę w rozwoju – do percepcji przedstawień teatralnych i filmów, a także da czytelnictwa. Ponieważ dziecko przedszkolne czynnie działało w stwarzanych przez siebie i podsuwanych przez dorosłych sytuacjach fikcyjnych z silnym zaangażowaniem emocjonalnym i intelektualnym, jest ono na progu szkoły chłonne i mocno zaciekawione zarówno wizualnymi obrazami, jak i fikcją literacką przekazywaną słownie. Przedstawienia teatralne, obrazy filmowe i lektura stają się potężnym i bardzo złożonym czynnikiem dalszego emocjonalnego. umysłowego.i społecznego rozwoju dzieci, odgrywając w tym rozwoju wieloraką rolę. Szerzej zagadnienia te omówione zostaną w podrozdziale poświęconym problemom rozwoju i kształtowania osobowości dziecka w młodszym wieku szkolnym {IX, F).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.