Szukasz psychologa? Baza porad i duża pomoc psychologów psychologicznych. Poradnia, która Ciebie nie zawiedzie.

Zagadnienie „wyboru zdolności”

Zamiast tego kryterium należy wysunąć inne, w gruncie rzeczy ważniejsze: znaczenie danej zdolności dla konkretnej działalności. Kryterium to ma zasadnicze znaczenie, ponieważ z jednej strony podkreśla się w ten sposób, że nie należy mówić o zdolnościach bez odniesienia ich do od- powiedniej działalności, a z drugiej strony wskazuje się na to, że zdolności „poszukuje się” nie inaczej jak w trakcie analizy psychologicznej określonej działalności.

Z zagadnieniem „wyboru zdolności” wiąże się zagadnienie ich klasyfikacji. Sądzę, że każda klasyfikacja zdolności, u której podstawy leżą te czy inne schematy ogólnopsychologiczne, jest w najlepszym przypadku bezużyteczna, w najgorszym – szkodliwa. Jako przykład weźmy dwie z najbardziej tradycyjnych klasyfikacji ogólnopsychicznych: 1) podział zdolności na zdolności umysłu, wrażeń i woli (patrz np. Stern, 1921, s. 160) i 2) podział zdolności na zdolności odnoszące się do strony przyjmującej, przetwarzającej i reaktywnej życia psychicznego (zob. np. Giellersztejn, 1926, s. 140). Okazuje się, że zdecydowana większość rzeczywistych zdolności, kiedy poddać je dokładniejszej i obiektywnej analizie, nie układa się w żaden sposób w powyższe działy: czym jest słuch muzyczny – zdolnością umysłu czy zdolnością wrażeń? Czy odnosi się on do strony przyjmującej, przetwarzającej czy reaktywnej? Nie sposób jest odpowiedzieć na powyższe pytania, bowiem każda (bądź prawie każda) zdolność jest z punktu widzenia tych działów wielostronna. Klasyfikacja tak zwanych funkcji psychicznych nie może stanowić podstawy do klasyfikacji zdolności. U podstawy klasyfikacji zdolności powinna leżeć analiza psychologiczna odpowiednich rodzajów działalności. Jak sądzę, nie ma innego sposobu rozwiązania tego zadania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.